Skip to content

På den här sidan delar vi gärna med oss av rapporter, resultat och utfall som är kopplade till alliansens uppbyggnad och genomförande. Nya resurser kommer att läggas till när vi når ytterligare milstolpar, och vi hoppas att de kommer att fungera som inspiration och stöd för andra europeiska universitet och allianser för att hjälpa dem att nå sina mål.

CIVIS Branding Kit