Skip to content

Våra CIVIS-medlemsuniversitet är förankrade i sina urbana och regionala landskap och vill aktivt bidra till den sociala, kulturella och ekonomiska dynamiken i sitt ekosystem och främja europeiska värderingar som inkludering, jämställdhet, icke-diskriminering och social rättvisa.

Vårt mål är att skapa ett rikare samspel och gemensamt skapande av kunskap och färdigheter med medborgare, skolor, företag samt sociala och kulturella föreningar. Låt oss samarbeta för att stärka kopplingen mellan högre utbildning, offentliga institutioner och den privata sektorn för att stödja den europeiska strategin för smart, hållbar och inkluderande tillväxt.