Skip to content

Europeiska universitet

CIVIS är Europas allians för medborgaruniversitet och samlar mer än 470 000 studenter och 58 000 anställda. Det är frukten av ett särskilt samarbete mellan 11 ledande forskningsinstitutioner för högre utbildning i Europa: Aix-Marseille Université, National and Kapodistrian University of Athens, University of Bucharest, Université libre de Bruxelles, Universidad Autónoma de Madrid, Sapienza Università di Roma, Stockholms universitet, Eberhard Karls Universität Tübingen, University of Glasgow, Paris Lodron University of Salzburg och University of Lausanne.

Afrikanska partneruniversitet

Medelhavsområdet och Afrika står i centrum för CIVIS globala strategi. Vi är fast övertygade om att Europas och Afrikas framtid är sammanflätade. Den 11 mars 2022 undertecknade CIVIS och dess medlemsuniversitet ett ambitiöst partnerskapsavtal med sex prestigefyllda afrikanska universitet.

Genom detta avtal förbinder sig CIVIS och dess afrikanska partneruniversitet till en ambitiös agenda för partnerskap under de kommande åren, vilket ger en ram för spännande och innovativa nya samarbeten.