Skip to content

Är du en del av den administrativa personalen vid ett av våra CIVIS-medlemsuniversitet? Ta chansen att växa i en rik mångkulturell och flerspråkig miljö!

Alla CIVIS-medlemsuniversitet delar akademisk frihet och intellektuella värderingar samt en kultur av excellens. De är nära knutna till sina städer och regioner och värnar om medborgerliga värden som jämlikhet, frihet och solidaritet, och är fast beslutna att lösa samhälleliga utmaningar.