Skip to content

CIVIS nav

CIVIS nav är tvärvetenskapliga tematiska forsknings- och utbildningsområden som kommer att strukturera vårt europeiska universitet. Vårt mål är att skapa innovativa studie- och forskningsprogram med fokus på globala samhällsutmaningar.

5 CIVIS-teman

Våra nav fokuserar på fem teman som har identifierats baserat på CIVIS uppdrag och värderingar, och som är nära kopplade till stora samhällsutmaningar och kopplade till FN:s mål för hållbar utveckling:

Vart och ett av dessa tematiska nav erbjuder gemensamma studieprogram på kandidat-, magister- och doktorandnivå vid CIVIS medlemsuniversitet och främjar tvärvetenskapliga forskningsprojekt genom innovativa pedagogiska metoder.

Mot utmaningsdrivna studieprogram ...

Vi samlar våra universitets expertis, infrastrukturer, resurser och innovativa pedagogik för att skapa nya typer av studieprogram på BA-, MA- och Phd-nivå.

Varje gemensam utbildningsväg omfattar tre eller fler av CIVIS medlemsuniversitet och inkluderar fysisk, virtuell och blandad mobilitet.

Att utveckla utmaningsdrivna studieprogram kring FN:s mål för hållbar utveckling ger våra studenter nya färdigheter och kunskaper, och stöder deras entreprenörstänkande för att bättre kunna ta itu med samhällets största utmaningar lokalt och globalt.

och banbrytande samverkande samhälleliga forskningsprojekt

Genom samarbete mellan våra forskargrupper, associerade partner, delad infrastruktur och digitala plattformar stöder våra nav tvärvetenskapliga och multinationella gemensamma forsknings- och innovationsmöjligheter på hög nivå.

Första hubben 2020

Den första hubben inom Civis blir klimat, miljö och energi.
Utbildningsverksamhet, till exempel kurser med virtuell mobilitet, självständiga projekt (uppsats- och avhandlingsarbeten för kandidat-, master- och doktorsexamen) liksom kortare studentmobilitet (termin av Erasmustyp) kommer att genomföras under läsåret 2020–2021.
På lång sikt ska Civis även att utforma gemensamma examensprogram på kandidat-, master- och doktorandnivå.