Skip to content

CIVIS Open Labs: tänk globalt, agera lokalt

Våra Öppna laboratorier kopplar samman CIVIS med lokala samhällen i alla städer och regioner där våra medlemsuniversitet finns.

Genom dessa öppna laboratorier och deras projekt stöder vi utvecklingen av universitet som är delaktiga, inkluderande och öppna. Genom att bygga upp en gemenskap av universitet och medborgare ser vi till att CIVIS får verklig betydelse för människor utanför universitetet på lokal, regional och internationell nivå.

11 universitet, 11 städer, en myriad av möjligheter

CIVIS Open Labs är utformade som öppna samarbetsytor och skapar ett forum där universitet och lokala medborgare kan mötas. Tillsammans utvecklar de lösningar på de utmaningar som deras stad och region står inför. Genom innovativt tänkande och gemensamt skapande av projekt kan deltagarna lansera kreativa och inkluderande initiativ som har en positiv inverkan på samhället i stort.

Vi arbetar tillsammans med våra lokala intressenter och uppmuntrar initiativ som:

  • Ta itu med samhällsutmaningar, kopplade till målen för hållbar utveckling och i linje med CIVIS utmaningsdrivna strategi
  • Främja medborgarnas engagemang och deltagande för att hjälpa till att hitta lösningar på lokala problem
  • Främja medborgerliga värderingar som inkludering, solidaritet och jämlikhet
  • Främja service learning genom initiativ som kopplar samman akademiskt innehåll med praktisk erfarenhet
     

Från lokala utmaningar till globala lösningar

CIVIS Open Labs är platsen där lokala frågor och idéer möter CIVIS utbildning, forskning och innovation. Som projektinkubatorer är vi stolta över att kunna bidra med CIVIS-alliansens erfarenhet och resurser till genomförandet och uppskalningen av innovativa lösningar.

Våra Öppna laboratorier erbjuder ett brett utbud av lokala och internationella möjligheter och stöder genomförandet av lokala idéer som syftar till att ta itu med globala samhällsutmaningar. De är också en väg till deltagande i internationella eller europeiska program som Erasmus+, HORIZON 2020 eller RIS3 osv.

Engagera dig i CIVIS Open Labs

Vill du veta mer?

Utforska vårt nätverk av Öppna laboratorier för att upptäcka pågående projekt och sätt att delta!

Aix-Marseille Madrid
Athens Rome
Brussels Stockholm
Bucharest Tübingen
Salzburg Glasgow
Lausanne