Skip to content

CIVIS producerar vetenskapliga resultat och innovationer som är relevanta för de 11 medlemsuniversiteten i Europa och de 6 partneruniversiteten i Afrika.

Se våra projektresultat, positionspapper och annat relevant material här.