Skip to content

CIVIS är Europas allians för medborgaruniversitet, en långsiktig strävan som samlar 11 europeiska universitet och 6 afrikanska partneruniversitet, som är fast beslutna att arbeta tillsammans för att ta itu med 2000-talets utmaningar.

Mycket står på spel och det är bråttom att fatta snabba beslut baserade på vetenskapliga bevis när det gäller miljö och klimatförändringar, hälso- och sjukvård, demokrati och kulturarv, hållbar och inkluderande rörlighet samt digitala omvandlingar. Genom att fördjupa de strukturella samarbetena inom vår allians vill vi utbilda en engagerad generation av europeiska medborgare.