Skip to content

Satsningen på Europauniversitet: en utveckling av högre utbildning i Europa

Satsningen på Europauniversitet finansieras huvudsakligen av EU genom programmet Erasmus+ med målet att stärka strategiska samarbeten mellan europeiska universitet och förbättra den internationella konkurrenskraften för högre utbildning i Europa.

Europauniversitet

Europauniversiteten är internationella allianser mellan universitet i hela EU, med en gemensam långsiktig strategi för att främja europeiska demokratiska värderingar och stärka den europeiska identiteten.

Campus bestående av flera universitet

Europauniversiteten ska etablera gemensamma campus bestående av flera universitet, där studenter, lärare, forskare och övriga medarbetare obehindrat ska kunna röra sig över gränserna. De universitet som ingår i initiativen ska samarbeta genom att samla expertis, infrastruktur och resurser och skapa nya utbildningsprogram och forskningsprojekt.

Tillkännagivandet 2019

I juni 2019 presenterade EU-kommissionen de första Europauniversiteten; 17 internationella allianser bestående av fler än hundra universitet och högskolor i hela Europa.

Ett av de första Europauniversiteten

Civis är ett av de första 17 Europauniversiteten och går i spetsen genom att bygga ett integrerat campus mellan medlemsuniversiteten, i syfte att förbättra mobiliteten för studenter, forskare, lärare och medarbetarna inom verksamhetsstödet. Det ska även främja samarbeten mellan forskare, företag och städer för att lösa samhällets stora utmaningar. Genom Civis ska vi skapa en ny universitetsmodell, med större fokus på inkludering, mångfald och samhällsengagemang.

De första 17 Europauniversiteten

The 4EU+ Alliance (4EU+)

• ARQUS European University Alliance (ARQUS)

• CHARM European University (CHARMEU)

• CIVICA – The European University in social sciences (CIVICA)

• CIVIS – A European civic university alliance (CIVIS)

• European University for Smart Urban Coastal Sustainability (CONEXUS)

• ECIU University (ECIU)

• European Digital UniverCity (EDUC)

• European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions (EPICUR)

• Alliance for common fine arts curriculum (EU4ART)

• European University Alliance for Global Health (EUGLOH)

• European Universities Transforming to an Open, Inclusive Academy for 2050 (EUTOPIA)

• Fostering Outreach within European Regions, Transnational Higher Ed & Mobility (FORTHEM)

• The European University of the Seas (SEA-EU)

• University Network for Innovation, Technology and Engineering (UNITE!)

• UNA Europa University Alliance Europe (UNA Europa)

• Young Universities for the Future of Europe (YUFE).

Andra utlysningen inom initiativet Europauniversitet

I november 2019 skickade Europeiska kommissionen ut en andra inbjudan att lämna förslag på Europauniversitet och tillkännagav en budgetökning på 12 procent till totalt tre miljarder euro. Uppskattningsvis tillkommer ytterligare drygt tjugo Europauniversitet.

Upptäck initiativet Europauniversitet