En allians av åtta europeiska universitet under namnet “CIVIS – European Civic University”

Uppdragsbeskrivning

Genom en utlysning inom Erasmus+ för 2019 har ett nytt initiativ inletts av Europeiska kommissionen som syftar till att skapa och utveckla 20 nya allianser bland olika europeiska universitet fram till 2024. Initiativet syftar till att föra européer närmare varandra och stärka den internationella konkurrenskraften för våra universitet och högskolor.

 

Läs mer