Skip to content

1 Europauniversitet, 10 campus, oräkneliga möjligheter.

Välkommen till Civis, ett europeiskt samhällsinriktat universitet.