Skip to content

Ett Europauniversitet, åtta campus, oräkneliga möjligheter.

Välkommen till Civis, ett europeiskt samhällsinriktat universitet.