Skip to content

1 allians, 11 universitet, otaliga möjligheter

Välkommen till CIVIS, Europas allians för medborgaruniversitet