Skip to content

Våra CIVIS-möjligheter och aktiviteter öppnar nya världar för akademiker, forskare och personal i hela alliansen! Våra nätverk är drivkrafter för forskning och innovation, eftersom vi strävar efter att stärka samarbetet genom regelbundna utlysningar, stipendiemöjligheter och mer, för att skapa ett verkligt europeiskt område mellan universiteten.