Skip to content

CIVIS har utökat sina ambitioner och sin räckvidd i form av alliansprojekt som utnyttjar den kollektiva viljan och expertisen hos våra medlemmar och hos andra europeiska universitetsallianser.

Oavsett om det handlar om att stödja forsknings- och innovationsdimensionen i CIVIS, arbeta med utvecklingen av kriterier för en europeisk examensmärkning eller bana väg för nya partnerskap med afrikanska universitet, så är våra alliansprojekt kärnan i vårt uppdrag. Och vi har bara börjat!