Skip to content

Är du student vid något av de 11 universitet som är medlemmar i CIVIS? Då är du en del av CIVIS-gemenskapen!

Som CIVIS-student har du tillgång till en rad möjligheter som gör att du kan växa i en rik mångkulturell och flerspråkig miljö. Våra medlemsuniversitet arbetar hand i hand för att skapa och erbjuda CIVIS-studenter gemensamma program/kurser med fysisk, virtuell eller blandad mobilitet.