Skip to content

Ett utmaningsdrivet arbetssätt ger kraft åt vår samhällsinriktade och samhällsutvecklande universitetsallians

Civis och EU-kommissionens satsning på Europauniversitet genomsyras av kunskapsbyggande genom utbildning, forskning, innovation och samverkan.
Civis ska utveckla nya utbildningsprogram för att främja forskningssamarbete och stärkt samhällsengagemang, med fokus på fem stora utmaningar av både lokal och global relevans:

  • Klimat, miljö, energi
  • Hälsa
  • Samhälle, kulturer och kulturarv
  • Digital och teknologisk utveckling
  • Städer och mobilitet

På lokal nivå skapas bland annat Open Labs för arbetet med dessa utmaningar, i nära samarbete med regioner och civilsamhället som helhet.
Mer info: https://civis.eu/en/activities/civis-openlab
På europeisk nivå skapas hubbar som erbjuder internationella och tvärvetenskapliga utbildningar och forskningssamarbeten för var och en av dessa utmaningar.
Mer info: Our Hubs
På global nivå kommer Civis att samarbeta med partners i Afrika och Medelhavsområdet om dessa samhällsutmaningar.

Gemensamma initiativ underlättar samarbete och mobiltet för studenter och medarbetare

För att underlätta och öka mobiliteten hos studenter och medarbetare ska vi ta fram innovativa pedagogiska verktyg och utbildningsmetoder för att utforma virtuella moduler och flerspråkiga verktyg. Mobiliteten underlättas genom införandet av ett europeiskt studentkort som ger studenterna tillgång till stödresurser vid alla åtta Civisuniversitet. Våra IT-team utvecklar som bäst Civisplattformen, som ska bli ett digitalt campus och underlätta samarbete i projekt och göra resurser tillgängliga för studenter, lärare, forskare och medarbetare inom verksamhetsstödet.

Strukturella och organisatoriska verktyg stöder långsiktigt vår vision

Civis etablerar en egen rättslig form och ledningsstruktur som gör det möjligt för samarbetsparter, externa beslutsfattare och civilsamhällets företrädare att delta i alliansens arbete.
För att främja utvecklingen av högkvalitativa utbildningar och forskningsprojekt med nära samhällskoppling utformas en särskild Civisetikett som ska signalera spetsforskning och innovativa utbildningsprogram av högsta internationella klass. Märkningen blir en nyckelkomponent i vår kvalitetsstrategi och en drivkraft för utvecklingsarbete.