Skip to content

O abordare orientată spre provocări, pentru dinamizarea alianței noastre civice, cu impact în societate

Universitatea Europeană CIVIS este o inițiativă condusă și structurată de cele patru puncte cardinale ale cunoașterii: Educație, Cercetare, Inovare și Implicare civică. Acțiunile noastre de concepere a unor noi programe de studii, facilitare a colaborărilor în cercetare și încurajare a implicării civice se vor concentra pe cinci provocări majore la nivel local și global:

  • Climă, mediu, energie
  • Sănătate
  • Societate, cultură, patrimoniu
  • Transformarea digitală și tehnologică
  • Orașe, teritorii, mobilități

Printre altele, la nivel local, provocările vizează crearea de laboratoare deschise (Open Labs) care vor coopera strâns cu regiunile de proveniență și cu întreaga societate. Pentru mai multe informații, accesați https://civis.eu/en/engage/open-labs

La nivel european, fiecare dintre aceste provocări majore va constitui domeniul de interes al câte unui „Hub”, în care se vor dezvolta programe educaționale și de cercetare, multinaționale și multidisciplinare.
Pentru mai multe informații, accesați https://civis.eu/en/teach-and-research/our-hubs.

La nivel global, CIVIS răspunde acestor provocări printr-o colaborare similară cu partenerii săi din zonele africană și mediteraneană.

Inițiative comune pentru facilitarea colaborării și mobilității studenților și a personalului

În scopul facilitării și creșterii mobilității studenților și personalului nostru, vom dezvolta instrumente pedagogice inovatoare și metodologii de instruire care, la rândul lor, vor favoriza dezvoltarea de module virtuale și instrumente multilingvistice. Mobilitatea va fi facilitată prin emiterea unui card european de student, care va permite accesul la toate dotările din cele 8 universități membre CIVIS. Platforma online CIVIS este dezvoltată în prezent prin efortul conjugat al echipelor noastre de IT și va funcționa ca un campus digital, pentru a favoriza colaborările pe proiecte și folosirea în comun a resurselor de către studenți, cadre didactice, cercetători și personal administrativ.

Instrumente structurale și organizaționale menite să sprijine viziunea noastră pe termen lung

CIVIS își va stabili propriul statut juridic și structura de conducere, asigurând participarea comunităților universităților membre, a părților externe interesate și a reprezentanților societății civile. Pentru a dezvolta trasee educaționale și proiecte de cercetare de excelență, cu implicare civică, vom construi brandul CIVIS ca un etalon de referință internațională pentru programe educaționale și proiecte de cercetare de top. Sub acest brand, ne vom construi strategia de evaluare a calității și vom promova schimbările interne.