Skip to content

Vår verksamhetsidé

Det långsiktiga målet med Civis är att skapa ett unikt universitetsöverskridande europeiskt campus där studenter, lärare, forskare och personal kan röra sig och samarbeta lika obehindrat som vid sina hemmauniversitet. Vi vill på djupet integrera våra universitet genom gemensamma utbildningar, kompletterande forskningsinfrastruktur och olika vägar till examen.

Vår vision

Våra respektive Civisuniversitet blir delar av ett gemensamt Europacampus.
Visionen för vårt Europauniversitet är att vara en plats för innovativ och ansvarstagande utbildning och forskning, för kulturellt utbyte och samhällsengagemang i hela Europa. Med utgångspunkt i varje medlemsuniversitets kvalitativa och innovativa utbildning och forskning har Civis målet att med förenade krafter bygga ett Europauniversitet med starka kopplingar till både den lokala miljön och de globala utmaningarna. Europauniversitetet ska bidra till social, kulturell och ekonomisk utveckling både lokalt och globalt.

Våra mål

  • Implementera en stark, välintegrerad och legitim styrorganisation och administration.
  • Skapa nya, ambitiösa och gemensamma utbildningsprogram med europeisk ackreditering både på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
  • Utveckla forsknings- och innovationsprojekt som svarar mot lokala, regionala och globala utmaningar.
  • Öka studentmobiliteten till 10 procent år 2022 och till 50 procent år 2025.
  • Etablera en gemensam juridisk organisationsform till 2022
  • Bli ett engagerat, inkluderande och samhällsinriktat universitet till 2030.

Uppdragsbeskrivning