Skip to content

Misiunea noastră

CIVIS își propune să creeze un campus inter-universitar european cu adevărat unic, în care studenții, cadrele didactice, cercetătorii și personalul auxiliar vor beneficia de aceeași libertate deplină de mișcare și de aceeași posibilitate de a colabora ca în instituțiile de proveniență. Vom contribui la o integrare europeană de profunzime, care presupune trasee educaționale comune, dezvoltarea unor infrastructuri de cercetare complementare și trasee de studiu diversificate.

Viziunea noastră

Universitățile noastre vor constitui campusurile europene ale CIVIS. Universitatea noastră europeană este gândită ca un spațiu responsabil și inovator de învățare, cercetare, schimburi culturale și acțiune cetățenească în cadrul Europei și al instituțiilor sale. Mizând pe o activitate educațională și de cercetare solidă și inovatoare în fiecare instituție membră, CIVIS va reuni eforturile și experiențele acestora în crearea unei Universități Europene puternic ancorate în mediul social și geografic local și orientată spre provocările globale. CIVIS va contribui la dinamica socială, culturală și economică, atât la nivel local, cât și global.

Obiectivele noastre

  • împărtășirea unei strategii pe termen lung privind educația, cercetarea și inovarea
  • crearea unui campus interuniversitar european
  • conceperea unor noi modele pedagogice și de mobilitate
  • îmbunătățirea incluziunii sociale și a echilibrului geografic
  • pregătirea noilor generații pentru schimbările viitoare prin programe educaționale comune ambițioase și recunoscute la nivel european la nivel de licență, masterat și doctorat 
  • dezvoltarea cercetării și a proiectelor inovatoare ca răspuns la provocările locale, regionale și globale
  • creșterea mobilității studenților cu 50% până în 2025
  • dobândirea statutului de universitate participativă, incluzivă, civică până în 2030

 


 

Declarație de misiune

Descărcați aici documentul complet.