Skip to content

Styrning baserad på delaktighet och inkludering

CIVIS är ett ambitiöst och omfattande initiativ och för att säkra långsiktig hållbarhet utvecklar vi under de tre första åren en stark, välintegrerad och legitim styrorganisation. Vårt Europauniversitet blir inkluderande och öppet för alla målgrupper – studenter, medarbetare, lokala beslutsfattare, företag och övriga civilsamhället.

Under 2020 etablerade vi tre organ, präglade av delaktighet och inkludering, som hjälper oss att utvärdera vårt arbete, bistå med innovativa idéer, identifiera strategiska vägval och aktiviteter för universitetsalliansen och främja samverkan mellan städer och universitet.

Våra rådgivande organ och vilka som sitter där:

  • Rådgivande utskottet: Lokala och regionala representanter, medborgare och rektorer vid Civis-universiteten
  • Medlemsutskottet: Lärare, forskare, studenter och administrativ personal vid Civis medlemsuniversitet
  • Hubbutskott: Forskningsföreträdare inom de fem Civis-hubbarna, studenter, övriga medverkande inom andra projekt (Open Labs, projekt i Medelhavet och Afrika)

…med kontor i Bryssel

I slutet av 2019 etablerade vi vårt representationskontor vid Usquare i Bryssel. Den före detta militärförläggningen är nu ett stadsdistrikt präglat av flera universitet, inriktade på hållbar utveckling och medborgarengagemang. Så visar Usquare på kvintessensen av Civis vision genom att samla människor, stad och kunskap på en och samma plats.

Civiskontoret skapades för att säkra den långsiktiga hållbarheten i vår universitetsallians och stimulera till samverkan med offentlig sektor inom områdena forskning, utbildning och innovation. Kontoret ska fungera som en öppen arena för utställningar och citizen lab-aktiviteter för att uppmuntra alla målgrupper att medverka i uppbyggnaden av en ny universitetsmodell.