Skip to content

En vilja att strukturera arbetet med deltagande och inkludering som mål:

En gemensam styrningsstruktur och strategi kommer finnas redan från början. Styrningen ska baseras på en princip om deltagande som säkerställer delat ansvarstagande för varje partneruniversitet. Styrningsstrukturen kommer att utvecklas med tiden i takt med att de olika faserna i alliansen växer fram. Genom den påtänkta strukturen kommer alla kunna bidra till att påverka alliansens inriktning och verksamhet: studenter, lärare, forskare, administrativ personal, partner från civilsamhälle eller näringsliv osv. Permanenta organ kommer att uppmanas att delta.

Denna gemensamma styrningsstruktur främjar en gemensam strategisk planering för att nå det ökade samarbete som eftersträvas, med ökat samutnyttjande av intellektuella resurser, budgetar och infrastruktur.