Skip to content

Consorţiul s-a constituit în jurul principiilor participării şi incluziunii:

Procesul de guvernare a rețelei CIVIS va fi asigurat printr-un management comun și o strategie unitar împărtășită. Această modalitate de guvernanță este bazată pe principiul participării, ceea ce înseamnă că fiecare universitate parteneră va avea responsabilități comune. Structura noastră de conducere se va adapta, în timp, în funcție de diferitele faze ale dezvoltării rețelei noastre. Astfel, Consorțiul CIVIS trebuie să permită tuturor să contribuie la definirea orientărilor și activităților rețelei: studenți, cadre didactice, cercetători, personal auxiliar sau parteneri care nu țin de sfera academică, fiind invitate să participe în structurile permanente ale rețelei noastre. 

Această structură comună de guvernanță va determina un plan strategic comun care va permite o cooperare sporită, prin punerea în comun a resurselor intelectuale, a bugetelor și a infrastructurii.