Συμμαχία οκτώ Ευρωπαϊκών  Πανεπιστημίων με την επωνυμία CIVIS- Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιακή Συνεργασία για τους Πολίτες της Ευρώπης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ

Με τη δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής σχεδίων Erasmus + για το έτος 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια νέα πρωτοβουλία για τη στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης 20 συμμαχιών ευρωπαϊκών πανεπιστημίων μέχρι το 2024. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας η Επιτροπή έχει τη φιλοδοξία να φέρει τους Ευρωπαίους πιο κοντά μεταξύ τους και να βελτιώσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ιδρυμάτων  μας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ