Skip to content

CIVIS styrstruktur baseras på inkluderande botten-upp-metoder. För att definiera alliansens inriktning och verksamhet behövs deltagande från samtliga intressenter i universitetens akademiska liv; studenter, lärare, administrativ personal och icke-akademiska parter håller tillsammans CIVIS framtid i sina händer. Vart och ett av universiteten är en jämbördig medlem i CIVIS. Redan det här kontaktformuläret är ett sätt att öppna upp för diskussion och utbyte. Alla åsikter är välkomna!