Skip to content

Înrădăcinate în peisajul lor urban și regional, universitățile membre CIVIS încearcă să contribuie activ la dinamismul social, cultural și economic al ecosistemului lor și să promoveze valori europene precum incluziunea, egalitatea de gen, nediscriminarea și echitatea socială.

Scopul nostru este de a crea interacțiuni mai bogate și de a co-crea cunoștințe și competențe împreună cu cetățenii, școlile, întreprinderile, precum și cu asociațiile sociale și culturale. Haideți să colaborăm pentru a consolida legătura dintre învățământul superior, instituțiile publice și sectorul privat, în vederea sprijinirii strategiei europene pentru o dezvoltare inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.