Skip to content

Civis Open Labs: tänka globalt, agera lokalt

Civis Open Labs är fysiska, öppna platser där universiteten inom Civis på ett stimulerande sätt kan dela kunskaper, erfarenheter och engagemang med sin närmiljö, och därmed stärka relationen mellan universitetet och lokalsamhället.

Vårt mål är att skapa en levande dialog inom Europauniversitetet Civis genom platser för samskapande som erbjuder kunskapsbaserade lösningar på lokala utmaningar relaterade till målen för hållbar utveckling och i linje med Civis utmaningsdrivna arbetssätt.

Ett samhällsinriktat Europauniversitet för 2000-talet

Civis Open Labs ska bidra till ett inkluderande universitet, öppet mot sitt närområde, som tjänar medborgarnas intressen på lokal, regional och internationell nivå genom att föra samman civilsamhällets företrädare med universitetet och tillsammans finna lösningar på viktiga gemensamma utmaningar. Under de första tre åren startar Open Labs vid alla Civisuniversitet.

Det första av de åtta planerade Civis Open Labs har redan startat vid Universidad Autónoma de Madrid och har tagits emot med stort intresse av de lokala aktörer som bjudits in till samarbetet.

Åtta universitet, åtta städer, åtta Open Labs, oräkneliga möjligheter.

Effekt genom samskapande

Civis Open Labs sammanför en mångfald av aktörer genom tvärvetenskapliga och innovativa arbetssätt som kan leverera genomgripande lösningar genom olika förändringsprojekt. Både studenter och lärare får dessutom möjlighet att delta i dessa projekt genom praktik i olika former.

Genom de projekt som utvecklas kommer Civis Open Labs att:

  • uppmuntra medborgare att medverka till lösningar på lokala problem
  • främja medborgerliga värderingar som inkludering, solidaritet och jämlikhet
  • söka globala lösningar genom lokalt samarbete

främja praktik för studenter genom aktiviteter som integrerar akademiskt innehåll med praktiskt arbete.

Från lokala utmaningar till globala lösningar

Civis Open Labs ska fungera som inkubatorer för projekt och vara till hjälp för de fem utmaningsorienterade Civis-hubbarna. De som deltar i Civis Open Labs kan även bidra till att lösa samhällets globala utmaningar genom lokala initiativ och delta i europeiska och internationella projekt för utbildning och forskning, bland annat Erasmus+, Horizon 2020 och RIS3 (Forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering).