Skip to content

En allians mellan åtta universitet

Civis är ett samhällsinriktat Europauniversitet och en allians mellan åtta ledande universitet i Europa: Aix-Marseille Université, National and Kapodistrian University of Athens, Universitatea di București, Université libre de Bruxelles, Universidad Autónoma de Madrid, Sapienza Università di Roma, Stockholms universitet och Eberhard Karls Universität Tübingen.
Alliansen omfattar över 384 000 studenter och 55 000 medarbetare, varav 30 000 lärare och forskare.

Stark samhällskoppling

Universiteten inom Civisalliansen är starkt förankrade i olika städer och regioner och bidrar där aktivt till social, kulturell och ekonomisk utveckling. Civis-universiteten främjar europeiska demokratiska värderingar som inkludering, jämställdhet, icke-diskriminering och social rättvisa. Civis ska stimulera till rikare samspel och gemensam kunskapsutveckling tillsammans med medborgare, skolor, företag, ideella föreningar och aktörer i kultursektorn.

Genom att medverka i alliansen bidrar universiteten aktivt till att minska ojämlikhet, öka tillgången till utbildning av hög kvalitet och goda framtidsmöjligheter för studenter och medarbetare.

Fokus på Medelhavet och Afrika

Medelhavsområdet och Afrika är centrala för Civis globala strategi. Det är vår övertygelse att Europa och Afrika kommer att vara tätt anknutna i framtiden. Civis har därför som långsiktigt mål att fungera som en bro mellan Europa, Medelhavet och Afrika. Alliansuniversitetens geografiska spridning i Europa och alla redan etablerade samarbeten med lärosäten i Medelhavsområdet och Afrika är viktiga tillgångar i denna strävan.

Vad gör oss unika?

 • Vi deltar i en ny målinriktad pilotsatsning för högre utbildning i Europa
 • Vi är en universitetsallians fokuserad på samhällsutveckling
 • Vi prioriterar samverkan och samarbeten
 • Vi är ett globalt initiativ med stark förankring i våra samhällen, lokalt och regionalt
 • Vi värnar tvärvetenskap, mångkultur och flerspråkighet
 • Vi är djupt engagerade i att tillsammans arbeta för att lösa århundradets stora utmaningar
 • Alliansen vill driva utveckling genom konkret innovation och social förändring
 • Vi är inkluderande, hållbara och ansvarstagande
 • Vårt mål är att främja en stark europeisk identitet
 • Vi är en bro mellan Europa, Medelhavsområdet och Afrika
 • Vår geografiska spridning i Europa är en framgångsfaktor för alliansen