Skip to content

Discover CIVIS a European Civic University

Ett nätverk som skapar kontakter inom och utanför Europa

Aix-Marseille Université (Frankrike), Atens universitet (Grekland), Bukarests universitet (Rumänien), Université Libre de Bruxelles (Belgien), Universidad Autonoma de Madrid (Spanien), Sapienza Università di Roma (Italien), Stockholms universitet (Sverige) och Tübingens universitet (Tyskland) samarbetar för att bygga den europeiska akademiska alliansen "CIVIS".
Alliansen skapas i enlighet med riktlinjerna för ett europeiskt universitet i EU-kommissionens utlysning för Erasmus+, och för samman omkring 384 000 studenter och 55 000 anställda.

Orientering mot Medelhavet och Afrika

Medelhavsområdet och Afrika blir centrala i alliansens globala strategi. Det är vår övertygelse att framtiden för Europa respektive Afrika är tätt sammanvävda. Därför betonar CIVIS sin roll som brobyggare mellan Europa, Medelhavet och Afrika som ett långsiktigt engagemang.

En tydlig vilja att skapa CIVIS.

Att skapa ett europeiskt universitet ser vi som ett långsiktigt åtagande. Beroende på respektive parts förmåga att bidra, och med hänsyn till varje partneruniversitets självständighet, ska vi säkerställa att projektet tilldelas tillräckligt med personal samt materiella och ekonomiska resurser för att konkret kunna genomföras det.
Våra styrande organ har därför godkänt 2,5 miljoner euro som budget för projektet. Detta är dubbelt så mycket som EU har begärt. Finns det något bättre sätt att uttrycka vår ambition och drivkraft?

What makes us unique?

 • We are pioneering a new ambitious European Higher Education initiative
 • We are a civic university
 • We are collaboration-oriented
 • We are a global initiative with strong roots to local territories, regions and communities
 • We are embodying the ideals and values of multidisciplinarity, multiculturalism and multilingualism
 • We are committed to working, together, to address the 21st-century challenges
 • We are an impact-driven Alliance that fosters genuine innovation and social transformation
 • We are an inclusive, sustainable and responsible space
 • We are determined to underpin a strong European identity
 • We are a bridge between Europe, the Mediterranean region and Africa
 • We are benefiting from a well-balanced geographical distribution in the European Union