Skip to content

Enklare samarbete över gränserna

Den europeiska universitetsalliansen Civis består av åtta ledande forskningsuniversitet i åtta europeiska länder. Målet är att skapa en europeisk gemensam universitetsmiljö som främjar internationellt samarbete mellan lärare och forskare.

Tvärvetenskapliga och målinriktade projekt inom akademi och forskning

Att främja samarbete inom utbildning, forskning och innovation är ett grundläggande syfte med bildandet av Europauniversiteten. Inom universitetsalliansen utformar vi innovativ utbildning och forskning med fokus på viktiga samhällsutmaningar snarare än traditionella discipliner. Vi strukturerar därför samarbetet runt fem tvärvetenskapliga temaområden för forskning och utbildning, som ansluter till Civis mål och har nära koppling till FN:s mål för hållbar utveckling:

 • Hälsa
 • Städer och mobilitet
 • Digital och teknologisk utveckling
 • Klimat, miljö, energi
 • Samhälle, kulturer och kulturarv

Karriärutveckling och omfattande samarbeten

Du som arbetar inom universitetsalliansen Civis kan:

 • enklare få tillgång till en europeisk samarbetsmiljö (partnerskap, finansiering, infrastruktur, laboratorier...)
 • utveckla dina yrkeskunskaper genom gemensam kompetensutveckling
 • arbeta i tvärvetenskapliga och internationella projekt med fokus på samhällsutmaningar
 • kommunicera med kolleger kring erfarenheter och god praxis inom utbildning och forskning
 • bygga ett professionellt nätverk på europeisk och internationell nivå
 • öka spridningen av dina forskningsartiklar
 • få många möjligheter till tvärvetenskaplig forskning via Civisalliansens åtta universitet

Möjligheter

Oavsett om du vill stärka din kompetens, utveckla nya samarbeten eller utforma ett nytt utbildningsprogram, kommer Civis att erbjuda många möjligheter genom projektutlysningar, seminarier, utbildningar och mycket mer.
Besök “Aktiviteter” på vår hemsida för mer information. Du kan även prenumerera på Civis nyhetsbrev och följa oss på Twitter och Facebook för senaste nytt om vår verksamhet.

Engagera dig i Civis

Civis byggs inte på en dag och vi behöver din hjälp med att förändra den högre utbildningen i Europa och skapa ett morgondagens universitet av högsta kvalitet.
Vårt Europauniversitet är ett ambitiöst och långtgående projekt som är inkluderande och öppet för beslutsfattare, studenter och medarbetare. Därför kommer vi att inrätta beslutande organ där du kan hjälpa oss att utvärdera vårt arbete och förmedla din vision av vad Civis kan bli.
Du får även möjlighet att föra fram innovativa idéer vid sociala evenemang, till exempel Civis-dagarna, och aktiviteter genom Open Labs. Mer information kommer.

Är du intresserad? Kontakta oss via e-post, Twitter, Facebook eller genom ditt universitet.
Låt oss bygga morgondagens universitet tillsammans!