Skip to content

Civis-hubbarna

Civis-hubbarna är de tvärvetenskapliga temaområden för forskning och utbildning som ligger till grund för det gemensamma Europauniversitetet. Målet är att skapa innovativa program för utbildning och forskning med fokus på globala samhällsutmaningar.

Fem teman

Våra hubbar fokuserar på fem teman baserade på Civis mål, viktiga samhällsutmaningar och FN:s mål för hållbar utveckling:

  • Hälsa
  • Städer och mobilitet
  • Digital och teknologisk utveckling
  • Klimat, miljö, energi
  • Samhälle, kulturer och kulturarv

Inom vart och ett av dessa teman ska CIVIS medlemsuniversitet erbjuda gemensamma utbildningsprogram på kandidat-, master- och doktorandnivå och genom innovativa arbetssätt uppmuntra till tvärvetenskapliga forskningsprojekt.

Utmaningsdrivna utbildningsprogram

Vi samlar expertis, infrastruktur, resurser och innovativ pedagogik från de olika universiteten för att utforma nya typer av utbildningsprogram på kandidat-, master- och doktorandnivå.
Alla gemensamma utbildningar ska involvera minst tre av Civis medlemsuniversitet och omfatta fysisk, virtuell och blandad mobilitet.
De utmaningsdrivna utbildningsprogrammen kring FN:s mål för hållbar utveckling ger studenterna kompetens, kunskap och företagsamhet för att bättre kunna lösa samhällets stora utmaningar, både lokalt och globalt.

Samarbeten inom samhällsrelevant spetsforskning

Genom samarbeten mellan forskargrupper, partners, gemensam infrastruktur och digitala plattformar främjar hubbarna tvärvetenskaplig och internationell forskning och innovation på hög nivå.

Första hubben 2020

Den första hubben inom Civis blir klimat, miljö och energi.
Utbildningsverksamhet, till exempel kurser med virtuell mobilitet, självständiga projekt (uppsats- och avhandlingsarbeten för kandidat-, master- och doktorsexamen) liksom kortare studentmobilitet (termin av Erasmustyp) kommer att genomföras under läsåret 2020–2021.
På lång sikt ska Civis även att utforma gemensamma examensprogram på kandidat-, master- och doktorandnivå.