Skip to content

Ce este CIVIS?

CIVIS este o universitate civică europeană, formată din opt instituții de învățământ universitar de prestigiu din Europa, în cadrul inițiativei privind universitățile europene, lansată de Comisia Europeană în 2018.

Care sunt universitățile implicate?

8 universități provenind din 8 țări diferite și-au unit forțele pentru a crea alianța CIVIS: Aix-Marseille Université (Franța), National and Kapodistrian University of Athens (Grecia), Universitatea din București (România), Université libre de Bruxelles (Belgia), Universidad Autonomà de Madrid (Spania), Sapienza Università di Roma (Italia), Stockholm University (Suedia), Eberhard Karls Universitat Tübingen (Germania).
Alianța CIVIS are o comunitate de peste 384.000 de studenți și 55.000 angajați, care încurajează multilingvismul, aducând împreună vorbitori nativi de franceză, greacă, română, flamandă, spaniolă, italiană, suedeză, germană și engleză.

De ce o universitate CIVICĂ?

Cu specificul lor urban și regional, universitățile membre CIVIS sunt proactive față de dinamica socială, culturală și economică a ecosistemului de proveniență. Alianța CIVIS urmărește asftel să-și întărească identitatea și activitatea civică prin colaborarea la nivel european.

Care sunt valorile CIVIS?

CIVIS își propune să promoveze, în rândul noilor generații de studenți, valorile, culturile și cetățenia europeană. Universitatea noastră europeană va încuraja educația incluzivă de calitate, multilingvismul și diversitatea culturală europeană, programe educaționale și de cercetare inovatoare și integrate,care nu țin cont de granițe, limbi sau subiecte de studiu. Universitatea noastră europeană, prin echipele ei transdisciplinare și transnaționale de studenți și prin cadrele ei didactice, precum și prin alte categorii interesate,se va situa printre instituțiile vizonare,care vin în sprijinul necesităților cu specific local ale celor opt universități membre și va promova colaborarea cu scopul de a face față provocărilor globale ale acestui secol.CIVIS este totodată profund dedicată valorilor egalității de gen,nediscriminării și echității sociale. Universitățile membre vor încerca să reducă diferențele,să crească accesul la o educație de calitate și să ofere șanse reale de reușită tuturor studenților săi.

Care este viziunea CIVIS?

CIVIS este o universitate europeană care încurajează inovația și responsabilitatea în învățare, cercetare, schimburi culturale și acțiune cetățenească în Europa și în instituțiile sale. CIVIS va aduce împreună eforturile și experiențele universităților membre, fiecare dintre acestea venind cu un bagaj solid și inovator în educație și activitate științifică. Astfel, CIVIS va crea legături puternice cu mediul social și geografic local al fiecărei universități membre și se va orienta către provocările globale. Acesta va sprijini dinamica socială, culturală și economică, la nivel local și global.

Cum va reuși?

CIVIS are în vedere să formeze viitoarele generații de cetățeni europeni și să își consolideze identitatea civică prin promovarea valorilor europene și apropierea națiunilor europene. Ne dorim să fim un vector de schimbare și inovare, cu următoarele priorități:

  • Sănătate
  • Orașe, teritorii și mobilitate
  • Climă, mediu, energie
  • Transformarea digitală și tehnologică
  • Societate, cultură și patrimoniu

Pentru a ne atinge obiectivele, vom promova o abordare competitivă, care integrează activitățile de educație, cercetare și inovare ale celor 8 universități membre, și vom funcționa pe baza principiilor incluse în Obiectivele de dezvoltare durabilă, așa cum sunt acestea definite de către Organizația Națiunilor Unite. Vom elabora proiecte competitive prin crearea de programe transnaționale și transdisciplinare pentru studenți și personal.