Skip to content

Un deziderat ambiţios

Prin acest proiect, ne propunem să contribuim în mod semnificativ asupra modului în care universitățile noastre europene se prezintă pe scena lumii. Revoluția informațională și schimbarea accelerată a societăților noastre și a pieței joburilor vor conduce la schimbări radicale ale felului în care învățăm, cercetăm și comunicăm. Consorțiul CIVIS se dezvoltă în condiții de provocări globale (și nu neapărat în contextul convenționalelor divergențe disciplinare), stimulează o cultură colaborativă și solicită modele pedagogice inovatoare care încurajează gândirea critică, adaptabilitatea, flexibilitatea și aptitudinile proactive. Pentru diseminarea și consolidarea cunoștințelor studenților, profesorilor, cercetătorilor și societății civile, vom face resursele educaționale, științifice și cetățenești cât mai deschise și accesibile tuturor, pentru a se încadra în conceptul de știință accesibilă.  

O identitate civică puternică

Principiul incluziunii va caracteriza toate acţiunile noastre ca expresie a asumării depline a egalităţii de gen, a nondiscriminării şi a egalităţii sociale. Consorțiul nostru universitar civic va încerca să reducă discrepanțele, să consolideze accesul la educația de calitate și să creeze șanse reale, de succes, pentru toți studenții noștri.

Dorința de a fi parte din dinamica Uniunii Europene

Universitățile membre ale rețelei CIVIS recunosc importanța principiilor statuate de procesul Bologna, propunându-și sporirea mobilității în vederea creării unei zone de învățământ european superior.

În acest scop, avem în vedere emiterea unui card de identitate CIVIS, atât pentru studenți și cercetători, cât și pentru personalul auxiliar, dar și recunoașterea completă a creditelor și a suplimentelor de diplomă obținute în cadrul rețelei, măsuri ce vin în sprijinirea  dimensiunii sociale a mobilității, proceselor de evaluare a calității etc.
 Cu șapte limbi vorbite în rețea și limba engleză folosită ca lingua franca, rețeaua CIVIS va investi în diversitatea lingvistică, un domeniu cheie în procesul de globalizare.  
Ne dorim ca, până în anul 2025, cei mai mulți dintre studenți, cercetători și membri ai comunității academice, să folosească cel puțin două limbi străine, în afara limbii materne, după efectuarea studiilor la o universitate din cadrul rețelei CIVIS.  
Declarația noastră de misiune, asumată și aprobată de conducerea fiecărei universități fondatoare CIVIS, poate fi accesată aici.