Skip to content

Laboratoarele Deschise CIVIS: gândește global, acționează local

Laboratoarele Deschise CIVIS sunt spații fizice și deshise, menite să împărtășească cunoștințe, experiență, implicare și stimulare intelectuală cu societățile locale pentru a consolida pârghiile de relaționare dintre universitate și mediul de proveniență al acesteia.
Misiunea noastră este să construim o masă rotundă proactivă în cadrul Universității Europene CIVIS prin spații de co-creare care să ofere soluții bine gândite pentru a face față provocărilor locale, atât în raport cu Obiectivele de dezvoltare durabilă,cât și în concordanță cu abordarea generală a CIVIS de a face față provocărilor.

Construirea unei Universități Civice Europene a secolului 21

CIVIS Open labs vor contribui la construirea unei universități participative, incluzive și deschise către mediul său de proveniență, care să vină în întâmpinarea intereselor cetățenilor la nivel local, regional și internațional, prin conectarea reprezentanților societății civile cu universitaea, în căutarea împreună a soluțiilor care să răspundă provocărilor comune majore.
Vom înființa aceste laboratoare deschise în cadrul fiecărei universități membre, pe parcursul primilor trei ani.
Primul din cele opt CIVIS Open Labs, dezvoltat ca parte a procesului de creare a Universității Europene CIVIS, s-a lansat la Universidad Autónoma de Madrid și a fost primit cu un real interes din partea actorilor locali invitați să ia parte la această inițiativă.
8 universități, 8 orașe, 8 laboratoare deschise, o multitudine de oportunități.

Soluții cu impact prin creație comună

CIVIS Open labs vor aduce împreună universitățile membre și diverși actori cu viziuni complementare, interdisciplinare și inovatoare, pentru a găsi soluții de mare impact prin intermediul unor proiecte transformative. În plus, atât studenții, cât și cadrele didactice vor participa în cadrul acestor proiecte prin activități de tip service-learning. Prin intermediul proiectelor lor, CIVIS Open labs:
vor încuraja implicarea și participarea cetățenilor pentru identificarea de soluții la problemele locale
vor promova valorile civice, cum ar fi incluziunea, solidaritatea și egalitatea
vor genera noi oportunități la nivel local și internațional prin furnizarea unor soluții globale prin acțiuni locale
vor promova activitățile de tip service-learning prin inițiative care adaptează conținutul academic la experiența practică.

De la provocări locale la soluții globale

CIVIS Open labs vor funcționa ca incubatoare de proiecte și vor deservi hub-urile CIVIS, înființate pornind de la cele 5 tipuri de provocări, de a dezvolta noi trasee educaționale și programe de cercetare. În plus, membrii Open Labs vor beneficia de cunoștințele cumulate ale celor opt universități pentru a găsi soluții în domeniile și zonele lor de interes.

Persoanele implicate în Open labs vor avea, de asemenea, oportunitatea de a aborda provocărilor globale ale societății prin intermediul unor inițiative locale și vor participa la proiectele de cercetare și educaționale europene și internaționale, printre care Erasmus+, HORIZON 2020 și RIS3.