Skip to content

Misiunea noastră

CIVIS își propune să creeze un campus inter-universitar european cu adevărat unic, în care studenții, cadrele didactice, cercetătorii și personalul auxiliar vor beneficia de aceeași libertate deplină de mișcare și de aceeași posibilitate de a colabora ca în instituțiile de proveniență. Vom contribui la o integrare europeană de profunzime,care presupune trasee educaționale comune, dezvoltarea unor infrastructuri de cercetare complementare și trasee de studiu diversificate.

Viziunea noastră

Universitățile noastre vor constitui campusurile europene ale CIVIS. Universitatea noastră europeană este gândită ca un spațiu responsabil și inovator de învățare, cercetare, schimburi culturale și acțiune cetățenească în cadrul Europei și al instituțiilor sale. Mizând pe o activitate educațională și de cercetare solidă și inovatoare în fiecare instituție membră, CIVIS va reuni eforturile și experiențele acestora în crearea unei Universități Europene puternic ancorate în mediul social și geografic local și orientată spre provocările globale. CIVIS va contribui la dinamica socială, culturală și economică, atât la nivel local, cât și global.

Obiectivele noastre

  • implementarea unei structuri de guvernare și de administare solide, integrate și legitime • crearea de noi programe de studii comune, ambițioase și recunoscute la nivel european, pentru ciclurile de studii de licență, masterat și doctorat
  • adaptarea noilor generații la schimbările viitoare, prin programe educaționale în cotutelă ambițioase și recunoscute la nivel european, pentru ciclurile de studii de licență, masterat și doctorat
  • dezvoltarea de proiecte de cercetare și inovare ca răspuns la provocările locale, regionale și globale
  • creșterea mobilității studenților: cu 10% până în 2022, cu 50% până în 2025
  • dobândirea statutului de persoană juridică până în 2022; dobândirea statutului de universitate participativă, incluzivă,civică până în 2030