Skip to content

Hub-urile consorțiului CIVIS

Universitatea noastră europeană va fi sructurată pe hub-urile consorțiului CIVIS, care sunt arii tematice, de cercetare și educație, transdisciplinare și interdisciplinare. Intenționăm să creăm programe de studiu și cercetare inovatoare, orientate spre a face față provocăilor societale globale.

Cele 5 teme CIVIS

Hub-urile noastre vor viza cele cinci teme bazate pe misiunile și valorile CIVIS și sunt în strânsă legătură cu provocările societale majore și cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU:

  • Sănătate
  • Orașe, teritorii și mobilități
  • Transformarea digitală și tehnologică
  • Climă, mediu, energie
  • Societate, cultură și patrimoniu cultural

Fiecare dintre aceste huburi tematice va oferi programe de studiu în cotutelă, pentru ciclurile de studiu de licență, master și doctorat, în cadrul universităților membre CIVIS și vor încuraja proiectele de cercetare multidisciplinare, prin intermediul unor modele pedagogice inovatoare.

Către crearea de programe de studii bazate pe rezolvarea provocărilor

Prin conjugarea resurselor universităților noastre în ceea ce privește expertiza, infrastructurile și modelele de pedagogii inovative,vom dezvolta noi programe de studii pentru nivelurile de licență, master și doctorat.
Fiecare traseu educațional comun va presupune participarea a cel puțin trei universități CIVIS și va include mobilități fizice, virtuale și mixte.
Vom dezvolta programe de studii menite să facă față provocărilor actuale, pornind de la principiile ONU ale obiectivelor de dezvoltare durabilă. Astfel, vom oferi studenților noștri noi aptitudin și cunoștințe și vom sprijini latura antreprenorială pentru a face față celor mai importante provocări locale și globale ale societății actuale.

Și proiecte societale colaborative de cercetare avansată de top

Prin colaborarea echipelor noastre de cercetare și partenerilor asociați, infrastructura comună și platformele digitale, hub-urile noastre vor încuraja oportunitățile de cercetare și inovare avansată comune la nivel multidisciplinar și multinațional.

Lansarea primului hub în 2020

Primul hub CIVIS înființat în cadrul Universității Europene CIVIS are ca tematică mediul, clima și energia.
În anul universitar 2020-2021 se vor implementa activități educaționale, cum ar fi cursuri de mobilitate virtuală, proiecte individuale (lucru pentru finalizarea tezei la nivel de licență, masterat și doctorat) și mobilități studențești pe termen scurt (după modelul semestrului Erasmus).
Pe termen lung, vom dezvolta programe de studii comune, pentru ciclurile de licență, masterat și doctorat.