Ποιο είναι το CIVIS

Ένα δίκτυο που δημιουργεί δεσμούς σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν

Εμείς, Το Πανεπιστήμιο Aix - Marseille (Aix-en-Provence and Marseille, Γαλλία), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Αθήνα, Ελλάδα) το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, Université Libre de Bruxelles (Βρυξέλλες, Βέλγιο), το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, Universitatea din București (Βουκουρέστι, Ρουμανία), το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, Universidad Autónoma de Madrid (Μαδρίτη, Ισπανία), το Sapienza Università di Roma (Ρώμη, Ιταλία), το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, Stockholms Universitet (Στοκχόλμη, Σουηδία) και το Eberhard -Karls- Universität Tübingen (Γερμανία), ενώνουμε  τις δυνάμεις μας για τη δημιουργία μιας συνεργασίας Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων με την επωνυμία «CIVIS»

Αυτή η συμμαχία που δημιουργήθηκε με το καταστατικό ενός ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου που πληροί τα κριτήρια της πρόσκλησης Erasmus + της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα συγκεντρώσει περίπου 384.000 φοιτητές και 55.000 μέλη του προσωπικού.

Με προσανατολισμό στη Μεσόγειο και την Αφρική

Η περιοχή της Μεσογείου και η Αφρική θα βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας στρατηγικής μας. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το μέλλον της Ευρώπης και της Αφρικής είναι αλληλένδετο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το CIVIS θα επιβεβαιώσει την αποστολή του ως γέφυρας μεταξύ Ευρώπης, Μεσογείου και Αφρικής, ως μέρος μιας μακροπρόθεσμης δέσμευσης.

Επιβεβαιώνουμε σαφώς την επιθυμία μας να δημιουργήσουμε το CIVIS.

Δεσμευόμαστε μακροπρόθεσμα στο έργο μας για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Ανάλογα με την δυνατότητά μας να συνεισφέρουμε και σεβόμενοι παράλληλα την ανεξαρτησία κάθε πανεπιστημίου-εταίρου, θα διασφαλίσουμε ότι το έργο διαθέτει τους ανθρώπινους, υλικούς και οικονομικούς πόρους που απαιτούνται για την απτή υλοποίησή του.
Για το σκοπό αυτό, οι φορείς διακυβέρνησής, ενέκριναν τη συνολική διαθεσιμότητα 2,5 εκατ. Ευρώ (σε χρήμα και υπηρεσίες) για αυτό το έργο: διπλάσιο από αυτό που ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια καλύτερη απόδειξη των προθέσεών μας;