Skip to content

Ett nytt slags universitet

Civis är ett Europauniversitet, en allians inom Erasmus+ som för samman över 384 000 studenter från åtta ledande forskningsuniversitet i Europa.
Målet är att skapa ett unikt universitetsöverskridande campus, där du kan utforma din egen utbildning genom studier vid alliansens olika medlemsuniversitet.

Åtta medlemsuniversitet

Medlemsuniversiteten, som ska bilda Civis europeiska campusområde, ligger i åtta länder, varav sex i europeiska huvudstäder. Civis erbjuder därmed en rik, mångkulturell och flerspråkig miljö. Alla medverkande universitet är forskningsinriktade bredduniversitet som erbjuder utbildning inom en stor mängd ämnen. Som student kan du studera på universiteten inom Civis för att sätta samman en examen på kandidat-, master- eller doktorsnivå.
Samhällsengagemanget präglar våra medlemsuniversitet, som alla aktivt bidrar till att lösa samhällets utmaningar. Under hela din utbildning får du möjligheter att bidra till att lösa samhällets största utmaningar, till exempel inom områden som klimat och miljö, hälsa, hållbara städer, kulturarv...

Nya mångvetenskapliga och utmaningsdrivna utbildningsprogram på hög nivå

Utöver de högkvalitativa utbildningsprogrammen vid våra medlemsuniversitet utformar vi dessutom nya gemensamma och ambitiösa europeiska examensprogram, med fokus på samhällsutmaningar snarare än på traditionella discipliner.
Våra examina kopplar till FN:s mål för hållbar utveckling och det globala samhällets utmaningar, till exempel klimat och miljö, hållbara städer, kulturarv, hälsa och digital utveckling.
Våra nya, utmaningsfokuserade program ger dig den kompetens och kunskap du behöver för att möta dagens viktiga samhällsutmaningar och förbereder dig för morgondagens arbetsmarknad.

Civis erbjuder:

  • integrerade europeiska utbildningsprogram med ett europeiskt studentkort
  • möjlighet att studera utomlands i en livlig, internationell gemenskap
  • ett digitalt campus med möjligheter till virtuella och blandade lärmiljöer
  • tillgång till innovativa verktyg för språkinlärning
  • en miljö med “hemmakänsla” och hjälp med bostad, ekonomiskt stöd med mera
  • ökad tillgång till en bred europeisk arbetsmarknad

Utbytesprogram

Arbete pågår! Vi arbetar hårt med att bygga framtidens universitet och kommer snart att uppdatera hemsidan och sociala medier med mer information. Följ oss för att få de senaste uppdateringarna.
Medan vi utformar nya, spännande utbildningsprogram och mobilitetserbjudanden kan du ta en titt på alla utbildningar vid respektive medlemsuniversitet.

Alla studenter som är registrerade vid något av Civis medlemsuniversitet kan nu söka till utbytesstudier inom Erasmus+ i alla ämnen och på alla nivåer. Kontakta ditt universitet för mer information.

Engagera dig i Civis

Civis byggs inte på en dag och vi behöver din hjälp med att förändra den högre utbildningen i Europa och skapa ett morgondagens universitet av högsta kvalitet.
Studentengagemang är en viktig del i vårt projekt och därför ska vi inrätta beslutande organ där du kan hjälpa oss utvärdera vårt arbete, och även förmedla din vision av vad Civis kan bli.
Du får även möjlighet att föra fram innovativa idéer vid sociala evenemang, till exempel Civis-dagarna, och aktiviteter inom Open Labs. Mer information kommer.
Är du intresserad? Kontakta oss via  e-mailTwitterFacebook eller genom ditt universitet.
Låt oss bygga morgondagens universitet tillsammans!

Learn more