Skip to content

8 universități, 8 țări, 8 orașe, un singur obiectiv

8 universități, 8 țări, 8 orașe, un singur obiectiv
Universitatea Civică Europeană CIVIS, reunește opt universități de prestigiu din Europa. Universitățile membre ale consorțiului CIVIS sunt situate în 8 țări europene, punându-vă la dispoziție un bogat mediu multicultural și multilingvistic. Urmărim să creăm un veritabil spațiu interuniversitar european, care să încurajeze coalborările transnaționale, în care universitățile membre dispun în comun de expertiză, infrastructură, resurse și metode inovatoare în pedagogie. Asftel, învățământul universitar din Europa se va schimba și va fi pregătit să facă față provocărilor societale majore de azi, la nivel local și global.
Mai multe informații despre acest subiect:

Inițiativa universităților europene leagă învățământul universitar de orașe, societăți și afaceri

Universitățile membre ale CIVIS, cu specificul lor urban și local, au un rol important în dezvoltarea orașelor de proveniență. Acestea vor contribui la dinamica socială, culturală și economică a ecosistemului de proveniență și vor promova valorile europene de incluziune, egalitate de gen, nediscriminare și echitate socială.
Universitatea Civică Europeană CIVIS va interacționa în mod productiv și va crea în comun cunoștințe și aptitudini, prin implicarea cetățenilor, școlilor, firmelor, asociațiilor sociale și culturale. Urmărim să creăm o strânsă legătură între învățământul universitar, instituțiile publice și sectorul privat, sprijinind astfel, strategia europeană de dezvoltare inteligentă, durabilă și incluzivă.
Implicarea prezentă a universităților noastre membre, în ecositemele de proveniență, va permite și accesul la o formare de calitate, creând șanse reale pentru toată lumea.

Îndeplinirea celei de-a treia misiuni asumate: a da înapoi către societate

Pentru a răspunde provocărilor societale crescânde, vom folosi cunoștințele din cercetare și predare ale celor 8 universități, îndeplinindu-ne responsabilitatea socială față de generațiile viitoare în beneficiul comunităților noastre.
Vom înființa spații fizice și deschise, sub numele de CIVIS open labs, pentru a spori implicarea cetățenilor, a mediului de afaceri, a autorităților locale și regionale.
La nivel european, CIVIS va crea hub-uri de educație și cercetare, constituite în jurul a 5 mari tematici. Prin aceste hub-uri tematice, CIVIS va dezvolta programe de studii și cercetare, orientate spre a răspunde provocărilor sociale actuale și conectate la Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU:

  • Climă, mediu, energie
  • Sănătate
  • Orașe, teritorii și mobilități
  • Transformarea digitală și tehnologică
  • Societate,cultură și patrimoniu

Creșterea nivelului de profesionalism al cetățenilor europeni, prin oportunități de Lifelong Learning

Conform Forumului Economic Global, cel puțin 54% dintre angajați vor avea nevoie de un proces de reconversie profesională sau îmbunătățire a gradului de specializare înainte de anul 2022. Pentru a aborda această chestiune, CIVIS va lucra în sinergie cu companii, guverne, societăți și va folosi cunoștințele și capacitățile extinse ale universităilor membre pentru a concepe oportunități de educație și formare, față în față, online și mixte, necesare pentru job-urile de azi și de mâine.

Fii parte din CIVIS!

CIVIS nu se va construi într-o singură zi, iar noi vom avea nevoie de sprijinul vostru pentru a transforma învățământul universitar din Europa și pentru a crea cea mai bună variantă a universității de mâine.
Inițiativa Universității noastre europene este un proiect ambițios și cu bătaie lungă, incluziv, participativ și deschis tuturor părților interesate, studenților și personalului universitar. Vom implementa organisme cu putere de decizie, din care puteți face parte pentru a ne ajuta să ne evaluăm munca și pentru a ne împărtăși viziunea voastră despre cum ar trebui să arate CIVIS.
Veți putea propune idei inovatoare, în cadrul evenimentelor de socializare, cum ar fi zilele CIVIS, sau activitățile din cadrul Open Labs. Vom reveni cu mai multe informații despre acest subiect.
Deci, ești interesat? Scrie-ne pe e-mail, pe Twitter și pe Facebook sau adresează-te direct universității tale!
Hai să construim împreună universitatea de mâine!