Skip to content

Ένα νέο είδος Πανεπιστημίου


To CIVIS είναι μία Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιακή Συμμαχία στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ εντός της οποίας συνυπάρχουν πάνω από 384,000 φοιτητές των οκτώ κορυφαίων ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων στην έρευνα.
Ο στόχος μας είναι η δημιουργία μιας πραγματικά μοναδικής διαπανεπιστημιακής πανεπιστημιούπολης, όπου θα έχετε την δυνατότητα κατάρτισης του δικού σας προγράμματος σπουδών, φοιτώντας σε ένα από Πανεπιστήμια-μέλη του CIVIS.

8 Πανεπιστήμια-μέλη

Τα Πανεπιστήμια-μέλη μας, στο μέλλον θα γίνουν Ευρωπαϊκές πανεπιστημιουπόλεις CIVIS, εδρεύουν σε 8 χώρες, 6 εκ των οποίων εδρεύουν σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, προσφέροντας ένα πλούσιο πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον. Όλα τα Πανεπιστήμιά μας βασίζονται στην έρευνα και είναι ολοκληρωμένα, που σημαίνει ότι σας προσφέρεται ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων, για να αποκτήσετε τίτλους σπουδών πτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου. Η δέσμευση «πανεπιστήμιο των πολιτών» χαρακτηρίζει επίσης την μοναδικότητα των Πανεπιστημίων μας τα οποία συμβάλλουν ενεργά στην επίλυση των κοινωνικών προκλήσεων. Θα σας παρέχονται πολλές ευκαιρίες κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, 'ετσι ώστε να επιτελέσετε τον κοινωνικό σας ρόλο και να αντιμετωπίσετε τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, όπως η κλιματική αλλαγή, η υγεία, οι πόλεις, η πολιτιστική κληρονομιά…

Προσφορά νέων υψηλού επιπέδου πολυεπιστημονικών προγραμμάτων σπουδών με βάση τις προκλήσεις του σήμερα

Επιπροσθέτως, εκτός από την προσφορά προγραμμάτων σπουδών υψηλής ποιότητας από τα Πανεπιστήμια-μέλη μας, θα σχεδιάσουμε φιλόδοξα, κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών αναγνωρισμένα στην Ευρώπη τα οποία θα επικεντρώνονται περισσότερο στις κοινωνικές προκλήσεις παρά στους επιστημονικούς τομείς.
Τα πτυχία μας θα συνδέονται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. και τις παγκόσμιες προκλήσεις της κοινωνίας, όπως οι δράσεις για το κλίμα, οι βιώσιμες πόλεις, η πολιτιστική κληρονομιά, η υγεία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός.
Η ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών που σχετίζονται με τις προκλήσει,ς θα σας παρέχουν δεξιότητες και γνώσεις προκειμένου να αντιμετωπίσετε τις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις του σήμερα και να προετοιμασθείτε για τα επαγγέλματα του αύριο.

Με λίγα λόγια το CIVIS θα προσφέρει:

 

  • ολοκληρωμένα ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών με μία ευρωπαϊκή κάρτα φοιτητή
  • την ευκαιρία για σπουδές στο εξωτερικό σε μία ζωντανή διεθνή κοινότητα
  • μία ψηφιακή πανεπιστημιούπολη με ευκαιρίες διαδικτυακής και μεικτής εκπαίδευσης
  • πρόσβαση σε καινοτόμα εργαλεία για μάθηση και εμπέδωση ξένων γλωσσών
  • ένα περιβάλλον στο οποίο «θα αισθάνεται κανείς σπίτι του», που θα παρέχει διευκολύνσεις για την εξεύρεση κατοικίας, οικονομικές διευκολύνσεις κλπ.
  • αυξημένη πρόσβαση στην μεγάλη ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Ευκαιρίες προγραμμάτων ανταλλαγής

Εργασία σε εξέλιξη! Εργαζόμαστε σκληρά για την δημιουργία του πανεπιστημίου του μέλλοντος και σύντομα θα σας ενημερώσουμε λεπτομερώς στην ιστοσελίδα μας και στα κοινωνικά δίκτυα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δει τις τελευταίες μας ανακοινώσεις! Αλλά ενώ εργαζόμαστε εντατικά για την ανάπτυξη έξυπνων προγραμμάτων σπουδών και νέων τρόπων κινητικότητας, ενημερωθείτε για τα τρέχοντα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων-μελών.

Σε αυτό το στάδιο, οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στα πανεπιστήμια-μέλη CIVIS μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για προγράμματα ανταλλαγής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για σπουδές σε οποιοδήποτε τομέα και σε οποιοδήποτε επίπεδο. Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το πανεπιστήμιο-μέλος CIVIS στο οποίο έχετε εγγραφεί για επιπλέον λεπτομέρειες.

Συμμετέχετε στο CIVIS

Το CIVIS δεν θα οικοδομηθεί σε μία μέρα και χρειάζεται να μας βοηθήσετε στο μετασχηματισμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης και στη καλύτερη διαμόρφωση του αυριανού Πανεπιστημίου.
Η συμμετοχή των φοιτητών είναι μια σπουδαία όψη του προγράμματός μας και γι'αυτό το λόγο πρόκειται να θεσπίσουμε όργανα λήψης αποφάσεων όπου θα μπορείτε να λάβετε μέρος, να μας βοηθήσετε να αξιολογήσουμε το έργο μας και να μοιραστούμε το όραμά μας για το πως το CIVIS θα έπρεπε να είναι.
Επίσης θα έχετε την ευκαιρία να φέρετε καινοτόμες ιδέες στο τραπέζι μέσω κοινωνικών εκδηλώσεων όπως οι "Ημέρες CIVIS" ή οι δραστηριότητες με τα Ανοιχτά Εργαστήρια.

Επομένως ενδιαφέρεσθε; Εαν ναι, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail, Twitter, Facebook ή απευθυνθείτε στο Πανεπιστήμιο της χώρας σας!
Ας διαμορφώσουμε το Πανεπιστήμιο του αύριο μαζί.

ανακαλύψτε το CIVIS